Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

Bevestiging van finale aansoekstatus op grond van matriekuitslae

Voorgraadse eerstejaarstudente wat reeds aansoek gedoen het vir 2018 kan nou hul finale aansoekstatus op grond van hul matriekuitslae verifieer. 

Om jou status te verifieer, klik hier en teken aan met die studentenommer wat aan jou toegeken is toe jy aanvanklik aansoek gedoen het.
 

Gebeure

6 Januarie - 20 Januarie 2018 - Bridging the Mathematical Gap
5 Februarie 2018 - Klasse begin
 

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Besoek ons kampusse virtueel:

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien