Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

 

Aandag eerstejaars

Welkom by die Noordwes-Universiteit, jou nuwe tuiste! Ons glo dat jou tyd hier verrykend sal wees. Jou Registrasie- en Oriënteringsprogramgids is ontwerp om jou toetrede tot die universiteitslewe te vergemaklik. Kry die gids hier

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien