Welkom by die Noordwes-Universiteit (NWU)

In die kollig

 

NWU Fakulteitfokus


Hierdie week het BUAtv en Fakulteitsfokus die Fakulteit Opvoedkunde, een van die NWU se grootste fakulteite, besoek. Luister na hoe prof Lloyd Conley vertel wat dié fakulteit uniek maak, en hoe hulle toekomstige onderwysers voorberei.

Gebeure

30 Julie 2018 - Nasionale Wetenskapweek begin
2 Augustus 2018 - Geslagsbewustheidsweek begin

Die gees van die Noordwes-Universiteit

Die gees van die Universiteit word weerspieël in die manier waarop ons die toekoms vir mense ontsluit en hulle in staat stel om hul drome waar te maak.

ʼn Verenigde instelling

Die NWU is daartoe verbind om as ʼn unitêre, geïntegreerde multikampusuniversiteit te funksioneer, wat billikheid, regstelling en internasionaal mededingende onderrig en navorsing oor al die kampusse heen sal bemoontlik. Hierdie gees is teenwoordig in al ons aktiwiteite en werksaamhede, van ons akademiese aanbod en navorsing tot ons studentekorps, gemeenskapsbetrokkenheid en sportprestasies.

Videos

Sluit by NWU - North-West University aan om nog videos te sien